Wake Me Up in Yugoslavia

Wake Me Up in Yugoslavia / print / 2019

Wake Me Up je tekstualni rad koji govori o prekidu u životima generacije poremećene nasilnim raspadom bivše Jugoslavije i zjapećoj praznini ostaloj u zajedničkom (konceptualnom) prostoru, manje ili više prikrivene tricama svakodnevice…
Ovaj rad je u nastajanju, intervencije se nastavljaju…

Wake Me Up is a text based art that speaks about generations whose lives were disrupted by violent breakup of former Yugoslavia, and a vast emptiness left in the collective (conceptual) space, poorly concealed with daily trivialities…
This work is an ongoing project…